Historia

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ukształtował się na wieloletnich tradycjach ruchu związkowego, którego początki w naszym kraju sięgają lat międzywojennych. W okresie powojennym funkcjonowały liczne, lokalne organizacje skupiające emerytów i rencistów, najczęściej o charakterze branżowym. W 1960 roku utworzyły one nowy związek, o nazwie Zjednoczony Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W lipcu 1975 roku, na II Krajowym Zjeździe Delegatów, przyjęto nazwę Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, która obowiązuje do dziś. Kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów, odbywające się co pięć lat, wytyczały główne cele i kierunki działalności Związku, dostosowując je do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Ostatni, X Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI obradował w styczniu 2010 roku. Od początku swego istnienia Związek stawia sobie za cel działanie na rzecz poprawy szeroko rozumianych warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Związek działa na terenie całego kraju. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Licznik odwiedzin

Copyright © eir.ugporaj.pl 2021